Jordarbejde

Jord er et levende materiale, der skal behandles varsomt og professionelt for at opnå de ønskede resultater. Det betyder, at ikke alt jordarbejde kan udføres på alle tider af året.

Jorden kan være for våd, frossen eller på anden måde uegnet for bearbejdning, og risikoen er, at man ødelægger strukturen med det nødvendige ormeliv og de mikroorganismer, der sikrer et sundt grundlag for den videre behandling f.eks. for at opnå en smuk og frodig græsplæne.

Til gengæld kan vi hurtigt fremkomme med en plan, der tilgodeser dine ønsker.

Kontakt os for en nærmere drøftelse.